Go to main content

Erklæring om personvern

Bruk av personopplysninger kan i høy grad skade den berørtes privatliv, fordi opplysningene kan inneholde sensibel informasjon om en person. Disse såkalte spesielle opplysningene gjelder alle personopplysninger som gir informasjon om: tro eller livssyn, rase, politisk oppfatning, seksualliv, medlemskap i et fagforbund. ACSI Holding BV ønsker ikke å få rede på disse opplysningene og bearbeider dem heller ikke på noen måte.

Den som besøker et av nettstedene som administreres av ACSI Holding BV, har rett til personvern og beskyttelse av personlige opplysninger som etterlates. Uansett om det gjelder bestilling av en campingguide eller bestilling av en campingferie, så blir dine personopplysninger behandlet helt konfidensielt. For ACSI har dette standpunktet prioritet, noe som fremgår av registreringen i henhold til "Loven om beskyttelse av personopplysninger". Kravene som stilles til tilsluttede organisasjoner, gjelder først og fremst at personopplysninger om kunder ikke overdras til tredjemann.

ACSI Holding BV er ansvarlig for behandlingen av opplysningene. I samsvar med den nederlandske loven om personvern er bearbeidingen registrert hos det nederlandske "Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens" [tilsvarer Datatilsynet] i Haag.

Ved å svare på nedenstående spørsmål håper vi å gi tydelig informasjon om hvordan ACSI behandler personopplysninger.

Innhold:

 

1. Hvorfor samles informasjonen?

Informasjon om personer som besøker nettsteder som forvaltes av ACSI Holding BV, samles for å:

  • kunne gi best mulig hjelp raskt
  • tilpasse produkttilbudet fra ACSI best mulig etter dine ønsker
  • bearbeide bestillinger og bookinger på en korrekt måte

 

2. Hvilken informasjon samles og hvorfor?

For å kunne gi deg best mulig hjelp, samler vi statistisk informasjon og personopplysninger. Nedenfor beskriver vi hvordan dette gjøres.

Statistikker
Via dette nettstedet blir generelle opplysninger om gjestene og deres "atferd" på dette nettstedet målt, slik som hvilken side som blir mest lest og fra hvilken side en gjest kommer til vårt nettsted. Disse opplysningene er ikke koplet til ditt navn eller din adresse, og blir heller ikke analysert på den måten. Formålet med de generelle måledataene er forbedring av nettstedet (navigasjon og struktur), men disse statistikkene kan også brukes for å gjøre det lettere å finne nettstedet.

Bearbeiding av personopplysninger
For å kunne behandle bestillinger og bookinger på riktig måte, oppbevares kun opplysninger som kunden fyller ut via dette nettstedet, og via partnernettsteder som er forbundet til dette nettstedet. Dette gjelder også hvis du har hatt kontakt med ACSI på en annen måte, med det resultat at du får en brosjyre, foretar en booking eller ber om informasjon. Disse adresseopplysningene kan ACSI bruke til å opplyse om nye produkter eller tjenester. For å unngå at du mottar informasjon om et produkt eller tjeneste som du ikke har vist interesse for tidligere, forsøker ACSI å ta hensyn til dine preferanser.

Ikke-personlig, anonym informasjon
Vi tillater at andre parter (for eksempel AddThis, som gjør det mulig å dele vårt innhold via sosiale medier, Google og Criteo) samler inn anonym informasjon når du bruker disse partenes applikasjoner. Det dreier seg om ikke-personlig, anonym informasjon, som for eksempel hentes via en informasjonskapsel (cookie).

Mer informasjon om online personvern og annonser finner du her. Her kan du også angi om du ønsker å se online annonser på internett basert på surfeatferd eller ikke.

 

3. Hva skjer med dine opplysninger?

Personopplysninger som kunden har fylt ut eller fyller ut blir brukt til å:

  • fullføre bestillinger og bookinger på riktig måte
  • opplyse om nye produkter eller tjenester.

 

4. Hva må du gjøre hvis ikke ønsker å gi eller motta bestemte opplysninger?

Hvis du ikke ønsker å motta informasjon om nye produkter og tjenester, holder det å angi dette på sider hvor det bes om personlig informasjon.

Hver kunde har i tillegg rett til å motsette seg at personopplysninger behandles. Dette kan du melde fra om til ACSI Holding BV via kontaktformularet på dette nettstedet.

 

5. Fraskrivelse av ansvar

Til tross for at dette nettstedet er omhyggelig utarbeidet, gir informasjon og/eller illustrasjoner som offentliggjøres på nettstedet ingen rettigheter. Alle priser på dette nettstedet er i euro (€), med forbehold om prisendringer og andre endringer.

Det er mulig at dokumenter og tilhørende grafiske fremstillinger som publiseres på dette nettstedet inneholder tekniske ufullkommenheter eller trykkfeil. ACSI Holding BV forbeholder seg retten til å foreta forbedringer og/eller endringer i informasjonen, enten på egenhånd eller for campingplassene. Hvis redaksjonen gjøres oppmerksom på feil, vil disse bli forsøkt rettet opp snarest mulig.

ACSI Holding BV påtar seg ikke ansvaret for problemer som kan oppstå i forbindelse med bruken av dette nettstedet eller tilknyttede nettsteder. ACSI Holding BV er under ingen omstendighet ansvarlig for noen spesiell skade, indirekte skade eller følgeskade, eller noen skade som følge av forhindring i å bruke nettstedet, tap av opplysninger ved bruk av, eller prestasjoner av dokumenter eller informasjon på dette nettstedet.

ACSI Holding BV forsøker i størst mulig grad å forebygge avbrudd på grunn av tekniske feil. Noen data eller informasjon på vårt nettsted kan imidlertid være opprettet eller strukturert i filer eller filformater som ikke er feilfrie.

 

6. Hyperlinks

På dette nettstedet som utgis av ACSI Holding BV, finnes det flere links til andre nettsteder. ACSI kan imidlertid ikke bære ansvaret for personopplysninger som du etterlater hos disse partnerne. Les på nettstedene til våre partnere om hvordan de beskytter personlige opplysninger. Dette nettstedet inneholder koplinger til nettsteder som drives av andre parter enn ACSI Holding BV. Slike koplinger eller links gis kun til orientering, eller er en del av en betalende reklamekampanje. ACSI Holding BV har ingen innflytelse på nettstedene til disse partnerne og er ikke ansvarlig for innholdet.

I tillegg finnes det nettsteder som via hyperlinks eller på annen måte henviser til dette nettstedet. Disse nettstedene drives av andre parter enn ACSI Holding BV. ACSI ønsker derfor ikke å bære noen form for ansvar for personopplysninger som etterlates hos disse partnerne. Les på nettstedet med hyperlink til dette stedet om hvordan partnernettstedet beskytter personlige opplysninger.

 

7. Endringer

ACSI forbeholder seg retten til å foreta endringer i denne erklæringen. Hvis du har spørsmål eller anmerkninger til ACSI’s beskyttelse av personopplysninger, kan du sende dem til oss ved å fylle ut kontaktformularet.

ACSI Holding BV